Debietmeter

Meet uw debiet!

Actie

 

Eind oktober 2014 heeft u een schrijven ontvangen van het Waterschap met betrekking tot een debietmeter. 

In deze brief staat dat het Waterbesluit aangeeft dat het onttrokken grondwater gemeten dient te worden met een nauwkeurigheid van tenminste 95 procent. Het waterschap gaat hier vanaf 2014 actiever op controleren.

Deze nauwkeurigheid kan alleen bereikt worden door een debietmeter te gebruiken. Wij beseffen ons ook dat dit niet bij iedereen bekend is.

Om te zorgen dat uw installatie aan de wetgeving van 2014 voldoet bieden wij u het volgende aan:

Het leveren en plaatsen van een debietmeter, inclusief materialen en arbeid voor een prijs van € 800,- exclusief BTW*. Deze debietmeter is voorzien van een certificaat.

Mocht u interesse hebben of vragen naar aanleiding van de nieuwe regelgeving neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder.

* Hak-, graaf-, en breekwerkzaamheden zijn exclusief en derhalve niet in deze aanbieding opgenomen. Deze werkzaamheden zijn mogelijk op nacalculatie.